استخدام مدیر فنی بند (ب) آژانس های مسافرتی / تبریز

استخدام مدیر فنی بند (ب) آژانس های مسافرتی / تبریزفردی با تخصص مدیر فنی بند “ب” و دارای حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در آژانس های مسافرتی و گردشگری در جایگاه مدیر فنی در شهر تبریز نیازمندیم. شرایط مورد نیاز:… Continue Reading