آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی

آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزیآگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی کارخانه اسکلت فلزی تعدادی CO2 کار و مونتاژ کار و کارگر ساده (محدوده… Continue Reading