آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین

آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوینآگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار افراد زیر جهت همکاری در قزوین استخدام می شود: نیروی الکترونیک: دو نفر مونتاژکار: ۵ نفر ارسال… Continue Reading

آگهی استخدام تایپیست و منشی و رشته کامپیوتر و گرافیک و معماری در استان قزوین

آگهی استخدام تایپیست و منشی و رشته کامپیوتر و گرافیک و معماری در استان قزوینآگهی استخدام تایپیست و منشی و رشته کامپیوتر و گرافیک و معماری در استان قزوین آگهی استخدام تایپیست و منشی و رشته کامپیوتر و گرافیک و… Continue Reading