تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل است

تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل استتهران: سرپرست اداره ارشاد اسلامی شمیرانات در حاشیه مراسم تقدیر از نویسندگان نمونه شهرستان، سرانه مطالعه را مطلوب ندانست و بر اهمیت قرآن کریم در حوزه مطالعه و کتاب تأکید کرد. . . .… Continue Reading