آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟

آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟تلفن هوشمند بدون اینترنت لطفی ندارد. فرض کنید یک تلفن هوشمند میلیونی در دست دارید، ولی اینترنتی در کار نیست؛ این تلفن هوشمند بجز ظاهر زیبا، حسگر اثر انگشت و چند ویژگی دیگر، به… Continue Reading