آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارند

آیا منتقدان تماشاچیان ایده‌آل تئاتر هستند؟ / از پیتر بروک تا داستین هافمن درباره نقد چه نظری دارندیون چئول کیم رئیس انجمن جهانی منتقدان تئاتر در رابطه با نقد و جایگاه آن و نگاه هنرمندان به این مقوله نظرات خود… Continue Reading