آیا می‌دانید مفهوم هنر چیست‌؟

آیا می‌دانید مفهوم هنر چیست‌؟     گرچه امروزه واژه هنر بیشتر به هنرهای دیداری اشاره دارد ولی مفهوم هنر در درازای سده‌ها همواره دستخوش دگرگونی بوده است. شاید فشرده‌ترین تعریفی که از مفهوم هنر می‌توان بدست داد این باشد… Continue Reading