آیا ادعای هک تلگرام واقعی است؟

روند هک کردن افراد در شبکه های مختلف براساس مهندسی اجتماعی شکل گرفته و در اغلب موارد به این صورت رخ می دهد که یک پیام، ایمیل و یا لینک مخرب برای فرد ارسال می شود تا کاربر فریب آن… Continue Reading