آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟

آیا نسخه های ایرانی جای تلگرام را در ایران می گیرند؟ایسنا نوشت: آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های پیام رسان… Continue Reading