آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!

آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 15 میلیارد پیام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است. مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند که… Continue Reading