سرورهای تلگرام به ایران می آید!

سرورهای تلگرام به ایران می آید!دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آمادگی تلگرام و شبکه های اجتماعی خارجی دیگر به صورت رسمی برای حضور سرورهایش به داخل کشور، اعلام کرد که هک تلگرام صحت ندارد و تاکنون نیز… Continue Reading