سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟

سفر مجدد روحانی و ابتکار به خوزستان؟رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیمه اول مرداد ماه به خوزستان سفری خواهد داشت. خانم ابتکار در این سفر از چند پتروشیمی بازدید و با حضور وی یک واحد آلوده کننده… Continue Reading