رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام

رفع ابهام از مسترکارت و تلگراموزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده و نیز ادامه فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام توضیح داد. رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام وزیر ارتباطات… Continue Reading