بازدید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موزه هنرهای معاصر/گزارش تصویری

˝هلگا اشمیت˝ معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیات همراه از نمایشگاه درجستجوی گمشده (مجموعه آثار فریده لاشایی) وهمچنین آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند. . . .