اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین

اتصال آسان به خدمات الکترونیکی بانک ایران زمینبه گزارش دیوان اقتصاد، این بانک در راستای دسترسی آسان مشتریان و مخاطبین به خدمات بانکداری الکترونیکی، این امکان را فراهم کرده است که مشتریان با عضویت در کانال رسمی تلگرام بانک به… Continue Reading