شبکه های اجتماعی را سامان دهید

شبکه های اجتماعی را سامان دهیدنماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده است. شبکه های اجتماعی را سامان دهید نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی… Continue Reading