استخدام مدیر اجرایی،جهت مجری بخش ترجمه و تایپ/ایران تایپیست

استخدام مدیر اجرایی،جهت مجری بخش ترجمه و تایپ/ایران تایپیستهلدینگ ایران تایپیست، برای تکمیل پرسنل اداری خود در شعبه میدان انقلاب استان تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر اجرایی جهت مجری بخش ترجمه و تایپ داشتن حداقل مدرک… Continue Reading