اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان

اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقانخراسان شمالی: نمایش کمدی ˝سرباز˝ ششم و هفتم خرداد درشهرستان مانه و سملقان به روی صحنه می رود. . . . اجرای نمایش کمدی ˝سرباز˝ در مانه و سملقان خراسان شمالی: نمایش کمدی… Continue Reading