خبرهایی از اجرای نمایش‌های ˝ سرگیجه˝، ˝ دریادلان˝ و ˝ آرتیگوشه˝

خبرهایی از اجرای نمایش‌های ˝ سرگیجه˝، ˝ دریادلان˝ و ˝ آرتیگوشه˝خبرهایی از اجرای نمایش ˝سرگیجه˝، میزبانی نمایش ˝دریادلان˝ ازمعاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و آخرین اجراهای نمایش«آرتیگوشه» را اینجا بخوانید. . . . خبرهایی از اجرای نمایش‌های ˝ سرگیجه˝، ˝… Continue Reading