اجرای دنگ شو برای همه ایرانیان / سومین کنسرت آنلاین برگزار شد

اجرای دنگ شو برای همه ایرانیان / سومین کنسرت آنلاین برگزار شدگروه دنگ شو با اجرای کنسرت آنلاین، برای جمع زیادی از ایرانیان به اجرای برنامه پرداخت. . . . اجرای دنگ شو برای همه ایرانیان / سومین کنسرت آنلاین… Continue Reading