احتمال فیلتر شدن تلگرام در روز انتخابات

دولت بهار: برخی منابع خبری از احتمال قطع شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران در دو روز آخر هفته خبر می دهند. دانلود موزیک کانون نماز