تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیرد

تلگرام نمی تواند جای احزاب را بگیردیکی از پایداری های دولت روحانی، ایستادگی در برابر محدود شدن تلگرام بود. در ایران عاقبت خوبی در انتظار شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نیست و با کوچک ترین بهانه ای اسیر… Continue Reading