احمد توکلی: در مجلس دهم اکثریت قاطع وجود ندارد

احمد توکلی: در مجلس دهم اکثریت قاطع وجود نداردمازندمجلس : احمد توکلی از بهارستان بیرون آمد اما از خبرهای بهارستان نه. نماینده چهار دوره مجلس حالا کمتر از یک روز بعد از ترک پارلمان به نمایندگان جدید پیشنهاد «رفاقت» می… Continue Reading