سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس

سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکساحمد مهرانفر سلفی از خود منتشر کرده که موضوع یارانه‌ها را هدف قرار داده است. . . . سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس احمد مهرانفر سلفی از خود منتشر کرده که موضوع یارانه‌ها را… Continue Reading