قدردانی شجریان از احوالپرسی وزیر بهداشت

قدردانی شجریان از احوالپرسی وزیر بهداشتمحمدرضا شجریان در پی احوالپرسی وزیر بهداشت، در پیامی صوتی که از طریق فضای مجازی ارسال شد، ضمن قدردانی از دکتر حسن هاشمی اعلام کرد که در سلامت است. پس از احوالپرسی تلفنی وزیر بهداشت… Continue Reading