اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!

اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!روز نو : ابزار ارتباطی رایگان تلگرام که این روزها در نقاط مختلف جهان و بخصوص ایران محبوبیت زیادی دارد، قابلیت های امنیتی ویژه برای رمزگذاری داده ها ارائه می دهد و حتی امکان گفت… Continue Reading