واتس اپ به زودی از عکس های متحرک پشتیبانی خواهد کرد

واتس اپ به زودی از عکس های متحرک پشتیبانی خواهد کردیکی از ویژگی های خوب تلگرام، رقیب واتس اپ، پشتیبانی کردن این نرم افزار ار تصاویر متحرک می باشد. در حال حاضر، اگر بخواهید که تصاویر متحرک را در واتس… Continue Reading