از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیست

از #تکرار_می کنم تا #فیش_گیت/تلگرام رقیب هیچکس نیستاصولگرایان چطور شکست تلگرامی ۷ اسفند را در ماجرای فیش های حقوقی جبران کردند؟ انتخابات ۷ اسفند از حیث کارکرد فضای مجازی، رکورد تمامی ادوار انتخابات جمهوری اسلامی را شکست و در این… Continue Reading