« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیستاین نسل جدید ما هرچه می کشد از دست نسل های گذشته است. بخصوص این پدرها و مادرها که نه اینستاگرام می فهمند، نه چت کردن بلدند، نه لذت تلگرام و واتس آپ را… Continue Reading