نرم افزار «سلام» تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است

نرم افزار «سلام» تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام استطراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی «سلام» گفت: این نرم افزار تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال ۸۷ کلید خورد و قبل از اینکه نرم… Continue Reading