یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟

یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟کانال تلگرام محسن رضایی پس از انتشار مصاحبه وی با خبرگزاری ایسنا و مطرح شدن شعاری بودن بحث یارانه صدهزارتومانی از برخی رسانه های مختلف، اقدام به انتشار یادداشت کوتاهی در این زمینه کرد.… Continue Reading