در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!

در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!هنوز بازی پرسپولیس و استقلال تمام نشده بود که جوک هایش در تلگرام رد و بدل می شد. البته این گستردگی تلگرام مختص به ایران نیست و خاصیت هنر این است… Continue Reading