وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیم

وارده / با غرض ورزی اعتماد مردم را به نظام سلامت مخدوش نکنیمیادداشت زیر را یکی از کاربران خوزنیوز با عنوان «فعال بخش بهداشت» از طریق تلگرام خط ارتباطی خوزنیوز 09304899264 برای ما ارسال کرده است. متأسفانه در روزهای اخیر… Continue Reading