تلگرام «پولی» می شود؟

چندی است مطلبی توسط کاربران شبکه اجتماعی تلگرام دست به دست می شود که ادعا می کند قرار است بزودی استفاده از این پیام رسان از حالت رایگان خارج شود. آلرژی و تغذیه موزیک جوان