صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !

صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد دارد از کشور خارج شود. به گزارش قدس آنلاین، برخی از… Continue Reading