۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنند

۶۰ درصد ایرانی ها برای سرگرمی به تلگرام سرمی زنندرئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج… Continue Reading