60 میلیون خرج زنی کردم که مرد بود

60 میلیون خرج زنی کردم که مرد بودپول نیوز – چندی قبل مرد جوانی با تسلیم شکایت به دادسرا مدعی شد ازسوی یک تبهکار اینترنتی هدف کلاهبرداری قرار گرفته است. وی گفت: ازحدود یک سال قبل در شبکه تلگرام با… Continue Reading

پرداخت ۶۰ میلیون برای دوستی با زنی که مرد بوده!

پرداخت ۶۰ میلیون برای دوستی با زنی که مرد بوده!چندی قبل مرد جوانی با تسلیم شکایت به دادسرا مدعی شد ازسوی یک تبهکار اینترنتی هدف کلاهبرداری قرارگرفته است.  وی گفت: ازحدود یک سال قبل در شبکه تلگرام با فردی کلاهبردار… Continue Reading