۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است

۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام استعضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است. ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام است… Continue Reading