بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام

بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرامشش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند. بازداشت ۶ عامل انتشار تصاویر اراذل در تلگرام شش پسر جوان که… Continue Reading