راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱

راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱هفت برکه: یک شعر کلاسیک و یک داستان کودک در کنار صفحات ثابت، مطالب الف ۷۹۱ در جلسه ی ۸۹۱ انجمن ادبی بود. گزارش این جلسه که مطابق معمول هر هفته، روز پنجشنبه… Continue Reading