کاسبی ۷ میلیارد تومانی تلگرام از ایرانی ها درهرماه

کاسبی ۷ میلیارد تومانی تلگرام از ایرانی ها درهرماهاین روزها «تلگرام» و «اینستاگرام» به بخش مهمی از زندگی ایرانی ها تبدیل شده است. نرم افزار پیام رسان «تلگرام» بیشترین کاربرانش را در سطح جهان، در ایران دارد، اما کسی از… Continue Reading