گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۱۱ شهریور ۹۶)

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۱۱ شهریور ۹۶)عصر خودرو- بولتن روزانه «عصر خودرو» جهت آگاهی از جدیدترین و مهمترین اخبار صنعت و بازار خودرو ایران و جهان تهیه می شود. این بولتن روزانه را می توانید در کانال… Continue Reading

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۷ شهریور ۹۶)

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۷ شهریور ۹۶)عصر خودرو- بولتن روزانه «عصر خودرو» جهت آگاهی از جدیدترین و مهمترین اخبار صنعت و بازار خودرو ایران و جهان تهیه می شود. این بولتن روزانه را می توانید در کانال… Continue Reading

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۲۸ مرداد ۹۶)

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۲۸ مرداد ۹۶)عصر خودرو- بولتن روزانه «عصر خودرو» جهت آگاهی از جدیدترین و مهمترین اخبار صنعت و بازار خودرو ایران و جهان تهیه می شود. این بولتن روزانه را می توانید در کانال… Continue Reading

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۱۷ مرداد ۹۶)

گزیده اخبار روزانه پایگاه خبری «عصر خودرو» (۱۷ مرداد ۹۶)عصر خودرو- بولتن روزانه «عصر خودرو» جهت آگاهی از جدیدترین و مهمترین اخبار صنعت و بازار خودرو ایران و جهان تهیه می شود. این بولتن روزانه را می توانید در کانال… Continue Reading