بازاریاب / اردبیل

بازاریاب / اردبیلبیمه ما کنندگی ۲۰۹۵ جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب بیمه با حقوق و مزایای قانون کار استخدام می نماید از علاقه مندان جهت همکاری دعوت می گردد به نشانی خیابان مالک اشتر(اتوبوسرانی) نبش خیابان جامی مراجعه کنند… Continue Reading