معرفی هفتمین برندگان مسابقه بیمه ای “بیمه دانا”

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در هفتمین مسابقه بیمه ای شرکت بیمه دانا که از طریق کانال تلگرام بیمه دانا برگزار شده بود، 434 تن شرکت کردند که از بین آن ها تعداد 401 تن پاسخ صحیح ارسال کرده بودند… Continue Reading