آخرین وضعیت “پسر جنجالی تلگرام”

آخرین وضعیت “پسر جنجالی تلگرام”رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. آخرین وضعیت “پسر جنجالی… Continue Reading