درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشور

درآمد 8 درصدی شرکت ارتباطات زیرساخت از اقتصاد بخش ICT کشورپایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه : “مشخصا انتصاب سهم بزرگ درآمد بخش ارتباطات کشور به دولت، زمانی که غول های اقتصادی همچون بنیاد جانبازان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و… Continue Reading