استخدام کارشناس بازرگانی آقا مسلط به کامپیوتر در حد ICDL

استخدام کارشناس بازرگانی آقا مسلط به کامپیوتر در حد ICDLیک شرکت تجاری بازرگانی معتبر به منظور تکمیل کادر خود در تهران از یک نفر آقا با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت/ تعداد شرایط احراز… Continue Reading