معرفی ربات OCR؛ استخراج متن از تصاویر به کمک تلگرام

معرفی ربات OCR؛ استخراج متن از تصاویر به کمک تلگرامبرخی اوقات متن یک سری از تصاویر بیشتر از ظاهر زیبای آن ها به دردمان می خورد. اما متاسفانه در اغلب مواقع نمی توانیم به راحتی متن این عکس ها را… Continue Reading