˝عاشق می‌شویم˝؛ دومین همکاری سالار عقیلی و پیمان سلطانی

˝عاشق می‌شویم˝ دومین همکاری پیمان سلطانی و سالار عقیلی پس از تصنیف جاودانهٔ ملی- میهنی ˝ایران جوان- وطنم˝ همین هفته منشتر می‌شود. . . .