˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود

˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود
گروه مشتاق به سرپرستی ˝خسرو عامری فر˝ 31 تیر ماه در سالن رودکی به روی صحنه می‌رود. . . .

˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود

گروه مشتاق به سرپرستی ˝خسرو عامری فر˝ 31 تیر ماه در سالن رودکی به روی صحنه می‌رود. . . .
˝مشتاق˝ در تالار رودکی به روی صحنه می‌رود

هنر